About Noordvaal Market Agents

At Noordvaal building mutually beneficial partnerships with our key suppliers and contractors is important to our success.

Quality fruit, vegetables, onions, potatoes and tomatoes are sourced directly from the farmer and sold to wholesalers and members of the public at the Tshwane Market.

Noordvaal Market Agents (Pty) Ltd Mission Statement:
To be responsible for suitable, transparent and unique opportunities to our suppliers, buyers and consumers, where price making and fresh produce trading remain the collective revenue for our suppliers, buyers and consumers.


Noordvaal se wedersyds voordelige vennootskappe met ons belangrikste verskaffers en kontrakteurs dra by tot ons sukses.
Gehalte vrugte, groente, uie, aartappels en tamaties is direk afkomstig van die boer en word verkoop aan groot handelaars en lede van die publiek by die Tshwane Mark.

Noordvaal Markagente (Edms) Bpk Missie:
Om verantwoordelik te wees vir geskikte, deursigtige en unieke geleenthede vir ons verskaffers, kopers en verbruikers, waar prysvasstelling en vars produkte handel as gesamentlike inkomste voortduur vir ons verskaffers, kopers en verbruikers.

PRETORIA WEATHER

Have Any Questions?